Välj en sida

För verkställandet av rivningsarbetet har man valt Lotus Demolition Oy från Vanda. Företaget har lång erfarenhet av att genomföra krävande rivningsarbeten. Rivningsarbetet påbörjas som planerat 28.4.2023.

Arbeten vid fastigheten har påbörjats med att lägga stängsel runt byggarbetsplatsen. Trafikarrangemangen ordnas enligt illustrerade bilden. Genomfarten mellan Strandgatan och Museigatan är stängd. Dessutom försvinner parkeringsplatser från Museigatan på en 20 m sträcka.

Dammets korrekta hantering prioriteras under rivningsarbetet. Med hjälp av bevattning och rivningsordningsföljden strävar man till att förhindra dammets spridning i omgivningen.

Vid fastigheten utförs under första månaden huvudsakligen lätt rivning på insidan av silorna. Tyngre rivning med maskin inleds uppskattningsvis i maj-juni månadsskiftet. Enligt tidtabellen är rivningsarbetet klart i sin helhet 24.10.2023.

Ansvarig arbetsledare: Ismo Jaatinen, Lotus Demolition Oy, ismo.jaatinen@lotusdemolition.fi 0400-954 043

Arbetsledare: Juha Erving, FinCap Pohjanmaa Oy, juha.erving@fincaprakennus.fi 050-551 8543

Koti meren rannalla | Ett hem vid havet