Välj en sida

Bygglovet för det nya våningshuset, som ska byggas i Vasa på tomten där betongsilorna står, trädde laga kraft den 7 oktober. I dag bytte tomten vid Strandgatan officiellt ägare, när Vasa stad och FinCap Oy undertecknade köpebrevet för fastigheten. Rivningsarbetet ska nu påbörjas inom ett halvår. Priset för tomten är drygt fem miljoner euro.

”Det lagstadgade bygglovet och det nu undertecknade avtalet anger klart projektets faser från det förberedande arbetet mot förmarknadsföringen under vintern, till vårens rivningsarbeten och uppförandet av det nya huset.” – förklarar FinCap Pohjanmaa Oy:s vd Juha Pöntinen.

Arkitekttävlingen som anordnades våren 2022 eftersträvade en stadsbilds- och arkitekturmässigt hög nivå och en genomförbar lösning där såväl anpassning till kulturmiljön som funktionella, tekniska, ekonomiska och energieffektivitetsmål realiseras på ett balanserat sätt.

Det vinnande förslaget, ”Strandgatan No.1” av Sigge Arkitekter, baserar sig på en väldefinierad 12- våningshus med tegelfasad, som bildar ett naturligt par till det gamla brukets hisstorn.

Arbetet med det havsnära, historiska projektet fortskrider som ett målmedvetet samarbetsprojekt för FinCap-gruppen.

Koti meren rannalla | Ett hem vid havet