Purkutyön toteuttajaksi on valittu Lotus Demolition Oy Vantaalta. Yrityksellä on vankka kokemus vaativien purkuhankkeiden läpiviemisestä. Purkutyöt päästään aloittamaan suunnitellusti 28.4.2023.

Työt kiinteistöllä ovat alkaneet työmaa-alueen aitaamisella. Liikennejärjestelyt toteutetaan havainnekuvan mukaisesti. Läpiajo Rantakadun ja Museokadun välillä on suljettu. Lisäksi Museokadulta poistuu pysäköintipaikkoja noin 20 m matkalta.

Pölyn asianmukainen hallitseminen on avainasemassa purkutyön aikana. Kastelulla sekä purkujärjestyksellä pyritään estämään pölyn leviäminen ympäristössä.

Ensimmäisen kuukauden aikana kiinteistöllä suoritetaan pääosin kevytpurkua siilojen sisäpuolella.  Raskaampi konepurku alkaa arviolta noin touko-kesäkuun vaihteessa. Aikataulullisesti purkutyö on kokonaisuudessaan valmis 24.10.2023 mennessä.

Vastaava työnjohtaja: Ismo Jaatinen, Lotus Demolition Oy, ismo.jaatinen@lotusdemolition.fi 0400-954 043

Työnjohtaja: Juha Erving, FinCap Pohjanmaa Oy, juha.erving@fincaprakennus.fi 050-551 8543

 

Koti meren rannalla | Ett hem vid havet